Postřehy odjinud

Příběh Julie K.

Tak nějak jsem přemýšlela... jak se říká... „co s načatým večerem“. Od absolutoria uběhlo 14 let, byla jsem v pracovním procesu, další studium nenabízelo kromě titulu nic, co by mě posunulo dál, do důchodu daleko a tak se zrodila myšlenka, trošku na sobě zapracovat a zkusit práci za hranicemi ČR. Myslím, že bude lepší přeskočit všechny pokusy a omyly, které jsem absolvovala před tím než jsem oslovila G5 Plus. To by byl hodně dlouhý příběh. Pak to ale nabralo rychlé otáčky a od první infoschůzky do definitivního odletu z ČR neuplynul ani rok a já seděla v letadle směr Riyadh.
Myslím, že první tři měsíce byly jako předpeklí, horor, zmatek a zděšení. Nikomu nerozumíte, spisovnou britskou angličtinou nemluví téměř nikdo, stěží rozklíčujete, o co vlastně jde, když akcent zní jako na asijské tržnici (sestry z Filipín a Malajsie tvoří převážnou část zaměstnanců). Něktěří mísí angličtinu s arabštinou. Někteří nemluví anglicky vůbec. Připadáte si jako úplný trouba, co zrovna vyšel ze školy a tupě zírá na věci kolem. Zjišťujete jaký propastný rozdíl je mezi teorií a praxí, mezi kulturami, mezi tím být záchranářem v ČR a paramedikem v Saudi. Nechtěla jsem to vzdát, ale někdy k tomu nebylo daleko. Jednoduše sbalit kufr a zapomenout. Nesčetněkrát jsem si ověřila, jak je důležité mít někoho, kdo vás podpoří a pomůže. At´ je to rodina, kamarádi nebo kolegové v práci. Bez nich bych se tímto ‚saudi systémem‘ vůbec neprokousala.
Jsem tady bezmála rok, utíká to rychle. Uvidíme, co nabídne ten další. Saudská Arábie je bezedná studnice neuvěřitelných příběhů, zvláštních lidských osudů, absurdních situací. Je to země plná paradoxů a restrickcí. Ale setkáte se tady také s vděčností, porozuměním, trpělivostí a štědrostí. Přesto nebo právě proto stojí zato vytáhnout paty z klidných českých končin a zkusit něco naprosto odlišného. Zcela nepochybně tím něco získáte a nemyslím tím jenom peníze, ale třeba jiný náhled na život a to přece stojí za to!
Život v Saudi - nesnadný, práce v Saudi – nezapomenutelná!
 
Julie K. Zlínský kraj ČR